Kontakt

Stjepana Radića 84a

88000 Mostar, BiH

Telefon: +387 36 337 200

Kontakt


Prikaz veće karte

 KONTAKT:
Ravnatelj :                                                          Dragan Mikulić, dipl.oec.
Služba za financije :                                          Anđa Ćorić , dipl.oec,                                                      
Služba za pravne poslove                                  Dalila Mišić , dipl.iur.
Glasnogovornica Centra :                                  Anita Glibić, bacc.nov.
Sektor za smještaj:                                             Božo Marić i Zora Krešić
 
 
Adresa :                                                               Ulica Stjepana Radića 84 A
Tel :                                                                     036/337 200
Fax :                                                                    036/315 364
Tel: Studentski servis:                                         036/ 318 847
 


Možete nas kontaktirati putem sljedeće forme

Ime i prezime:
Email:
Razlog:
Poruka:
Zakači datoteku: