Podijeli članak

Priloženi dokumenti

Studentski centar Mostar objavio je rang listu studenata viših godina koji su se prijavili za smještaj za akademsku 2014/2015 godinu koju možete pogledati u prilozima s lijeve strane.

Po pravilniku za prijem studenata u Studentski centar Mostar sa svakog fakulteta izravno ulazi po 15 najbolje rangiranih studenata, a ostatak mjesta popunjava se sa najvišim brojem bodova sa svih fakulteta.

Na osnovu zaključka Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru, sa sjednice održane dana 22.05.2014. godine; donesen je zaključak da u akademskoj 2014/2015. godini na smještaj i ishranu u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru zbog velikih potraživanja neće se primati studenti iz županija koja svoja dugovanja do početka akademske godine ne svedu na 60 dana.

Studenti čija se imena ne nalaze na rang listi nisu imali potpunu dokumentaciju.

U Studentski centar u smještaj, prima se prvih 260 studenata s ove rang liste.

Žalbe na rang listu podnose se pismeno Komisiji za žalbe najkasnije 15 dana od objave liste. Poslije ovog roka žalbe se neće razmatrati.

Useljenje u Studentski centar sa ove rang liste vršit će se od 01.09.-15.09. 2014.g. Istekom ovog roka student gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini ukoliko nije odgodio useljenje. Odgoda useljenja vrši se u upravi Studentskog centra.

Student u Studentski centar može useliti samo osobno, a prilikom useljenja dužan je priložiti sljedeće:
1. Liječničko uvjerenje                                                
2. Predočiti indeks
3. Predočiti osobnu iskaznicu
4. Uplatiti upisninu